Zajedno smo jači 2

14. decembra učenici Gimnazije Mostar, (NPP na bosanskom jeziku), u pratnji pedagogice, prisustvovali su predavanju na temu “Borba protiv ovisnosti o cigaretama i alkoholu”. Predavanje je održano u okviru projekta “Zajedno smo jači 2”, koji je organizirao Plesni studio Mo Stars i Centar za kulturu Grada Mostara, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja. Prof. dr. Almir Popo je u svom izlaganju posebnu pažnju posvetio štetnim efektima cigareta i alkohola na sve  mlađu  populaciju koja je izložena ovim porocima.

Comments are closed