Wildlife of Alaska

alaska 060227. siječnja 2017. gosp.Chuck Bennett je na interesantan način održao predavanje učenicima Gimnazije Mostar pod nazivom ”Wildlife of Alaska”.

Comments are closed