Vijeće učenika

Djelovanjem u Vijeću učenika atmosferu u svojoj školi možeš učiniti ugodnijom. U saradnji/suradnji sa školom i širom društvenom zajednicom, možeš ostvariti vlastite zamisli i stvoriti bolju perspektivu za svoju budućnost.

 

Aktivnosti Vijeća učenika

Upoznavanje organa škole sa mišljenjima i zaključcima VU-a.

Učešće u unaprijeđenju dokumenata škole.

Organizovanje humanitarnih akcija.

Organizovanje raznih oblika kulturnog, sportskog i naučnog iskazivanja učenika.

Izrada projekata i istraživanja u cilju unaprijeđenja rada u školi.

Kontrola održavanja reda i estetskog izgleda učionica, zgrade i dvorišta.

 

Ciljevi rada Vijeća učenika

Zalaganje za poštivanje prava učenika i za slobodno izražavanje mišljenja.

Rad na unaprijeđenju ponašanja učenika u školi.

Pružanje svih oblika pomoći učenicima.