Predavanje za English Club sekciju

Na Filozoskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, za članove English Club sekcije, predavanje na temu Romea i Julije, održala je doc.dr.sc. Anđelka Raguž.

Comments are closed