Posjeta izložbi Street Arts

. godine 4.a razred je posjetio izložbu Street Arts Festivala u Mostaru. Street Arts Festival Mostar je inicijativa urbane, ulične umjetnosti i kulture. Pokrenut je 2012. kao pokušaj da se aktiviraju i ujedine kreativni, mladi umjetnici te da im se omogući vrijeme i mjesto da djeluju u javnom prostoru grada.

Comments are closed