Cilj Historijske sekcije Gimnazije Mostar je približiti historiju učenicima, kako na strogo naučni način, tako i na onaj lakši, neobavezni i zabavniji. Time razvijati sklonosti učenika ka društvenim naukama, događajima i aktivnostima, vrednovanju kulturno-historijske baštine, razvijati sposobnosti kreativnosti i kritičkog mišljenja, proširivati znanje, upoznavati i razumijevati savremena društvena dostignuća i pojave, razvijati smisao za timski rad i vannastavne aktivnosti, kao i izgrađivati vlastitu svijest i odgovornost. Akcenat je na vlastitoj inicijativi učenika o sadržaju, obliku i načinu rada (izrada školskih panoa, multimedijalnih prezentacija, naučno-istraživačkih radova, dokumentarnih video-priloga itd.)Sekcija je aktivna na različitim manifestacijama, smotrama, takmičenjima, izložbama i sl. Trenutno nekoliko učenika učestvuje u tradicionalnom Nagradnom konkursu za učenike Srednjih škola s područja HNK za najbolje naučno-istraživačke radove na određene historijske teme, raspisanom od strane Arhiva Hercegovine.

Voditelj sekcije: Azer Tipura, prof.

 

Povijesna sekcija

Zadaci:

Okupiti učenike od 1 do 4 razreda koji pokazuju poseban interes za sadržajnije upoznavanje s određenim temama, događajima,pojavama i osobama iz opće i nacionalne povijesti.Tjedne i mjesečne aktivnosti istraživanja i prikupljanja povijesne građe.Što veći angažman i motiviranje učenika uz pomoć predmetnog profesora kako bi proučavali, istraživali i na temelju literature, časopisa memoara, novina, elektronskih medija i drugih publikacija samostalno obradili povijesne događaje, pojave, procese i osobe. Također grupa bi se trebala baviti izradom tematskih radova, prezentacija i panoa.

Uvažavanje različitosti i prepoznavanje osobnih sklonosti, poštivanje tuđeg mišljenja.

Poznavanje vlastitih korijena i promicanje svijesti o nacionalnoj povijesti i kulturi.

Promicanje svijesti o humanističkim dostignućima.

Voditelj sekcije: Igor Weber, prof.

Novosti iz sekcije

Naučno predavanje

Nauka je u habitusu života naše škole. Želimo njegovati kulturu učenja, istraživanja, kulturu sjećanja, ali i saznavati nove činjenice o prošlosti našeg grada i...

~Noć u muzeju~

U petak, 30. septembra, učenici Nejla Kaminić, Teodora Stanković, Ena Macić i Erhan Kurtić, u pratnji profesora historije Amara Šipkovića bili su u posjeti...

KANTONALNI PRVACI I IZ HISTORIJE

Na Kantonalnom takmičenju iz historije, u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar, učenici naše škole: Riad Guzin, Džan Omeragić, Tarik Begović i Ilhana Husović, uz mentorstvo...