Cilj Muzičke sekcije

Vannastavne aktivnosti u školi su sastavni dio školskog života svakog učenika. Takve aktivnosti obogaćuju školski život, stvaraju mogućnost učenicima da istaknu svoj talenat, a u isto vrijeme im omogućavaju bogato iskustvo, druženja i stvaranje prijateljstava.

Budući da učenici vannastavne aktivnosti biraju slobodnim izborom i to njihovo sudjelovanje u njima je od veće važnosti jer biraju ono što žele , i onu aktivnost koja ima najviše odgovara , prema kojoj imaju naviše sklonosti.

Uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti je važno i zato, što učenik tu provodi svoje slobodno vrijeme, zadovoljava svoje potrebe za zabavom, a posebno potrebu za pripadanjem pa ostaje manja mogućnost da se pojave poteškoće, osjećaj nepripadanja, osjećaj neuspjeha.Za školu su vannastavne aktivnosti značajne jer  se na taj način škola predstavlja u široj društvenoj zajednici. Najvažnije u svemu tome jeste da je uspješan rad učenika u nekoj vannastavnoj aktivnosti po kojoj škola može postati prepoznatljiva.Kroz Muzičku sekciju učenici svjesno pripadaju važnoj vlastitoj socijalizaciji i odgoju što je i vlastiti i društveni cilj.
Cilj rada Muzičke sekcije je da razvija ljubav i interesovanje za muziku koja će im omogućiti da kasnije sa razumijevanjem prate muzičku umjetnost, reproduktivne i stvaralačke sposobnosti, da prate sva društvena dešavanja:  državne praznike, te da njeguju kulturnu baštinu svoje zemlje i pristupaju na što kvalitetniji način muzičkoj umjetnosti.

Vrijeme održavanja Muzičke sekcije je srijedom od 11h50min do 13h25min.

Voditelj sekcije: Ajla Slijepčević, magistar muzičkih umjetnosti

Glazbena sekcija

Osnovna zadaća glazbene sekcije je pobuditi zanimanje i ljubav prema pjesmi i zborskom pjevanju. Učenici će na vrijednim glazbenim ostvarenjima kreirati svoj glazbeni, opći i umjetnički okus. Na poseban način pjesma će im biti putokaz da upoznaju i zavole svoju kulturnu baštinu, razviju dijalog, povjerenje i kreativnost u svakodnevnom životu. Rad sekcije odvijat će se jedan školski sat tjedno ili po potrebi više uvježbavanjem prigodnog repertoara.

Voditelj sekcije: Marina Sulić, magistar glazbene umjetnosti

Novosti iz sekcije

Open City Mostar

U okviru festivala Open City Mostar danas su priliku za glazbeno-scenske/ muzičko-scenske nastupe na velikoj pozornici gradske šetnice/gradskog šetališta dobili učenici mostarskih srednjih škola....

Donacija BHAAAS

Učenici Gimnazije Mostar jako su zainteresirani za muziku/glazbu i umjetnost. Zahvaljujući Bosanskohercegovačko-američkoj akademiji umjetnosti i nauka/znanosti (BHAAAS) melodija, harmonija, ritam i dinamika čut će...