Muzička sekcija

Vannastavne aktivnosti u školi su sastavni dio školskog života svakog učenika. Takve aktivnosti obogaćuju školski život, stvaraju mogućnost učenicima da istaknu svoj talenat, a u isto vrijeme im omogućavaju bogato iskustvo, druženja i stvaranje prijateljstava.

Budući da učenici vannastavne aktivnosti biraju slobodnim izborom i to njihovo učestvovanje u njima je od veće važnosti jer biraju ono što žele i onu aktivnost koja ima najviše odgovara, prema kojoj imaju naviše sklonosti.

Uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti je važno i zbog toga što učenik tu provodi svoje slobodno vrijeme, zadovoljava svoje potrebe za zabavom, a posebno potrebu za pripadanjem, pa ostaje manja mogućnost da se pojave poteškoće, osjećaj nepripadanja, osjećaj neuspjeha. Uključivanjem u Muzičku sekciju učenici svjesno pripadaju važnoj vlastitoj socijalizaciji i odgoju što je i vlastiti i društveni cilj.
Cilj rada Muzičke sekcije je da razvija ljubav i interesovanje za muziku koja će im omogućiti da kasnije sa razumijevanjem prate muzičku umjetnost, reproduktivne i stvaralačke sposobnosti, da prate sva društvena dešavanja:  državne praznike, te da njeguju kulturnu baštinu svoje zemlje i pristupaju na što kvalitetniji način muzičkoj umjetnosti.

Voditelj sekcije: Ajla Slijepčević, magistar muzičkih umjetnosti

Glazbena sekcija

Osnovna zadaća glazbene sekcije je pobuditi zanimanje i ljubav prema pjesmi i zborskom pjevanju. Učenici će na vrijednim glazbenim ostvarenjima kreirati svoj glazbeni, opći i umjetnički okus. Na poseban način pjesma će im biti putokaz da upoznaju i zavole svoju kulturnu baštinu, razviju dijalog, povjerenje i kreativnost u svakodnevnom životu. Rad sekcije odvijat će se jedan školski sat tjedno ili po potrebi više uvježbavanjem prigodnog repertoara.

Voditeljica sekcije: Marina Sulić, magistar glazbene umjetnosti

Novosti iz sekcije

Svečanost povodom završetka manifestacije “Dani bosanskog jezika u Gimnaziji Mostar”

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, Gimnazija Mostar je organizovala trodnevnu manifestaciju pod nazivom „Dani bosanskog jezika u Gimnaziji Mostar“. Tri dana smo slavili....

Obilježen Svjetski dan poezije – Veče poezije na osam svjetskih jezika

Dana, 21.3.2022. godine, članovi Literarno-recitatorske sekcije, skupa s profesoricom bosanskog jezika i književnosti Nairom Ćorajević i profesorima stranih jezika, obilježili su Svjetski dan poezije. Pokazali...

DANI BOSANSKOG JEZIKA U GIMNAZIJI MOSTAR

Od 17. do 21. februara 2022. godine Gimnazija Mostar će organizovati trodnevnu manifestaciju pod nazivom: „Dani bosanskoga jezika u Gimnaziji Mostar“. Čast nam je i...