Dan otvorenih vrata studija fizike

Dana 23. veljače učenici četvrtih razreda i članovi sekcije “Mladi fizičari” u pratnji prof. Nikoline Grubišić-Čabo posjetili su fakultet Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru. “Dan otvorenih vrata studija fizike” održava se u cilju predstavljanja fakulteta, seminara za profesore te naučno-istraživačkih radova koje predstavljaju profesori i asistenti fakulteta. Uvodno predavanje je imala prof.dr.sc. Slavica Brkić, a zatim su učenici sudjelovali u radionicama koje su pripremili asistenti.

Comments are closed