Aktivi

STRUČNI AKTIVI

 ( nastavni plan i program na hrvatskom jeziku)

–          aktiv hrvatskog jezika

Hrvatski jezik : Zorka Srdić, Vesna Filipić, Renata Jukanović

–           aktiv stranih jezika

Engleski jezik : Marina Vidačak i Vanja Kjagana

Njemački jezik: Nataša Ćorić i Snježana Jozić

Francuski jezik: Jadranka Lasić

Latinski jezik: Dijana Jurčić

–          aktiv matematike, fizike, informatike,

Matematika: Anita Marijanović  i Romela Šunjić

Fizika: Nikolina Grubišić – Čabo

Informatika: Vladimir Šarović

–          aktiv prirodoslovne grupe predmeta,

Biologija: Kristina Mustapić i Mladenka Markotić

Kemija: Anita Doko i Daliborka Bojbaša

–          aktiv povijesti, zemljopisa

Povijest: Igor Weber i Dijana Ereš

Zemljopis: Igor Tutiš

–           aktiv humanističke skupine predmeta

Filozofija: Josip Milić

Logika: Josip Milić

Psihologija: Blago Rezić

Sociologija: Tatjana Ćehajić

Politika,gospodarstvo,demokracija i ljudska prava: Tatjana Ćehajić

Vjeronauk: Zoran Zekić

Etika: Ana Pehar

–           aktiv umjetnosti

Likovna umjetnost: Saša Šantić

Glazbena umjetnost: Marina Sulić

Tjelesna i zdravstvena kultura: Mirko Grozdanić i Lazar Raguž

STRUČNI AKTIVI

( nastavni plan i program na bosanskom jeziku)

–          aktiv hemije i biologije

Aktiv čine profesorice hemije  Sanja Novaković i Amira Džeko i profesorice biologije Amela Selimotić i Jasmina Ćatić.

–          aktiv historije, geografije,filozofije, sociologije i demokratije i ljudskih prava

Aktiv čine profesor historije Azer Tipura i Omer Đulić, profesorice geografije Tatjana Serdarević i Sanela Sinanagić, profesor filozofije i sociologije Alija Dilberović i profesor demokratije i ljudskih prava Ragib Dizdar.

–          aktiv matematike, fizike i informatike

Aktiv čine profesori matematike  Azemira Bajgorić, Sead Peco i Azra Hadžiomerović profesor fizike Azra Kurtović i profesor informatike Vladimir Šarović.

–          aktiv stranih jezika

Aktiv čine profesorice engleskog jezika Aida Memić,Branka Barać ,Amela Džiho-Hidović, profesorica francuskog jezika Indira Maksumić, profesorice njemačkog jezika Adaleta Ćemalović i Monika Dizdarević, profesorica arapskog jezika Alesmina Ljeljak – Frko i profesorica latinskog jezika Romana Buhovac

–          aktiv bosanskog jezika i književnosti

Aktiv bosanskog jezika i književnosti čine profesorice Amila Mahmić, Munevera Slato i Jasmin Macić.

–          aktiv tjelesnog odgoja, muzičke, likovne kulture i vjeronauke

Aktiv čine profesori tjelesnog odgoja Širaz Novaković i Mili Hadžiosmanović, profesorica muzičke kulture Ajla Slijepčević, profesorica likovne kulture Jadranka Kurt – Bešo i profesor vjeronauke Alija Dilberović i Alesmina Ljeljak-Frko