Aktivi

STRUČNI AKTIVI

 (nastavni plan i program na hrvatskom jeziku)

Stručni aktiv hrvatskog jezika

 • profesorica Renata Jukanović (Hrvatski jezik)
 • profesorica Mara Cindrić (Hrvatski jezik)
 • profesor Josip Zelenika (Hrvatski jezik)

Stručni aktiv stranih jezika / engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog jezika i latinskog jezika

 • profesorica Vanja Kjagana Džinović (Engleski jezik)
 • profesorica Blaženka Gardavski Jović (Engleski jezik)
 • profesorica Nataša Ćorić (Njemački jezik)
 • profesorica Snježana Jozić (Njemački jezik)
 • profesorica Lidija Rotim (Francuski jezik)
 • profesorica Dijana Jurčić (Latinski jezik)

Stručni aktiv matematike, fizike i informatike

 • profesorica Anita Marijanović (Matematika)
 • profesorica Romela Šunjić (Matematika)
 • profesorica Nikolina Grubišić – Čabo (Fizika)
 • profesor Vladimir Šarović (Informatika)

Stručni aktiv prirodoslovne skupine predmeta / biologije i kemije

 • profesorica Kristina Mustapić (Biologija)
 • profesorica Anita Doko (Biologija, Kemija)
 • profesorica Daliborka Bojbaša (Kemija)

Stručni aktiv povijesti, zemljopisa

 • profesorica Dijana Ereš (Povijest, Zemljopis)
 • profesor Igor Weber (Povijest, Zemljopis)
 • profesorica Danijela Martinac (Povijest)

Stručni aktiv humanističke skupine predmeta / vjeronauka, etike, filozofije, logike, sociologije, psihologije, politike i građanskog društva – gospodarstva

 • profesor Zoran Zekić (Vjeronauk)
 • Profesorica Viktorija Bukovac (Etika)
 • profesor Josip Milić (Filozofija, Logika)
 • profesorica Tatjana Čehajić (Sociologija, Politika i građansko društvo – gospodarstvo)
 • profesorica Suzana Vasilj (Psihologija)

Stručni aktiv umjetnosti / likovne umjetnosti, glazbene umjetnosti, tjelesne i zdravstvene kulture

 • profesor Saša Šantić (Likovna umjetnost)
 • profesorica Marina Sulić (Glazbena umjetnost)
 • profesor Marko Mihalj (Tjelesna i zdravstvena kultura)

STRUČNI AKTIVI

( nastavni plan i program na bosanskom jeziku)

–          aktiv hemije i biologije

Aktiv čine profesorice hemije  Sanja Novaković i Amira Džeko i profesorice biologije Amela Selimotić i Jasmina Ćatić.

–          aktiv historije, geografije, filozofije, sociologije i demokratije i ljudskih prava

Aktiv čine profesor historije Azer Tipura i Omer Đulić, profesorice geografije Tatjana Serdarević i Sanela Sinanagić, profesorica sociologije Alisa Mustafić i profesor demokratije i ljudskih prava Ragib Dizdar.

–          aktiv matematike, fizike i informatike

Aktiv čine profesori matematike: Azemira Bajgorić, Sead Peco i Azra Hadžiomerović profesor fizike Azra Kurtović i profesor informatike Vladimir Šarović.

–          aktiv stranih jezika

Aktiv čine profesorice engleskog jezika Aida Memić, Branka Barać, Amela Džiho-Hidović, profesorica francuskog jezika Indira Maksumić, profesorica njemačkog jezika Adaleta Ćemalović, profesorica arapskog jezika Alesmina Ljeljak – Frko i profesorica latinskog jezika Romana Biško.

–          aktiv bosanskog jezika i književnosti

Aktiv bosanskog jezika i književnosti čine profesorice: Naira Ćorajević, Munevera Slato i Merima Peco.

–          aktiv tjelesnog odgoja, muzičke, likovne kulture i vjeronauke

Aktiv čine profesori tjelesnog odgoja Širaz Novaković i Mili Hadžiosmanović, profesorica muzičke kulture Ajla Slijepčević, profesorica likovne kulture Jadranka Kurt – Bešo i profesorica vjeronauke Alesmina Ljeljak-Frko.