Administrativno i tehničko osoblje škole

Direktor/ravnatelj Škole

  1. Haris Idriz

Zamjenik direktora/ravnatelja Škole

  1. Ankica Čović

Sekretar/tajnik Škole

  1. Amra Livnjak

Pedagoginje Škole

  1. Selma Kebo
  2. Ankica Brekalo

Računovođa

  1. Ana Mandić

Bibliotekar/knjižničarka

  1. Lidija Lučić
  2. Kemal Tucaković