Administrativno i tehničko osoblje škole

Direktorica/ravnateljica 

  1. Ankica Čović

Zamjenica direktorice/ravnateljice

  1. Lejla Juklo

Sekretar/tajnik 

  1. Amra Livnjak

Pedagoginje

  1. Selma Kebo
  2. Ankica Brekalo

Računovođa

  1. Ana Mandić

Bibliotekar/knjižničarka

  1. Lidija Lučić
  2. Kemal Tucaković