Suradnja Gimnazije Mostar, OŠ Zalik i OŠ Ilije Jakovljevića

Gimnazija Mostar, OŠ Zalik i OŠ Ilje Jakovljevića, 15.3. 2018. godine, zajedno sa svojim mentorima Jadrankom Bešo, Sašom Šantićem, Zorkom Mikulić, Eldinom Kara i Vildom Husković izradili su zajednički plakat na temu „Boje Hercegovine“. Svaka škola je istražila dio sliva rijeke Neretve i na zajedničkoj izradi portofolia sastavili zajednički plakat. Učenici OŠ Zalik istražili su Neretvu i vode Jablanice, učenici OŠ Ilije Jakovljevića istražili su Hutovo Blato i Trebižat, a Gimnazija Mostar Bunu, Bregavu, Lišticu i Radobolju. Vizualna ideja je bila da se napravi plakat A0 formata na kojemu će učenici naslikati kartu cijelog sliva Neretve s pritokama, te da pored svake rijeke napišu osnovne podatke i zalijepe odabrane slike. Boje koje dominiraju na svijetlo plavom plakatu su plava i zelena. Učenicima je savjetovano da naglase ekologiju naših rijeka.

Comments are closed