Stručno usavršavanje pedagoga

19. oktobra u hotelu „Ada“ u Blagaju nevladina organizacija Snaga Mladih organizirala je jednodnevnu aktivnost  savjetovanja s pedagozima srednjih škola u HNK. Savjetovanje su organizirali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoški zavod Mostar, Zavod za školstvo Mostar i nevladina organizacija Youth Power / Snaga Mladih. Cilj ovog događaja je zajednička diskusija i planiranje aktivnosti u sklopu implementacije projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa“. Našu školu je predstavljala pedagogica Selma Kebo.

Comments are closed