STEM

28.8. u našoj školi je počeo replikacioni trening u okviru projekta STEM (Science, technology, engineering and mathematics), koji se provodi u okviru projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u BiH“. Cilj projekta je da mlade generacije ovladaju ključnim kompetencijama za učešće u ekonomiji zasnovanoj na znanju i da postanu nositelji ekonomskog razvoja. Za projekt STEM, koji finansira USAID agencija, odabrane su tri model škole u HNK: Gimnazija Mostar, O.Š. „Zalik“, i O.Š. „Petar Bakula“, a one će dobiti najnoviju, vrijednu i modernu opremu za izvođenje STEM nastave. Također, u model školama će se provoditi replikacione obuke STEM trenera koji će zatim obučavati ostale nastavnike i omogućiti stjecanje novih znanja i vještina, kako nastavnicima, tako i djeci i roditeljima.Na prvim sesijama predstavljeni su treneri projekta i analizirana Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za STEM oblasti.

Comments are closed