Stem obuka

0
1

U organizaciji Save the Children realizovan je Trening za STEM trenere/mentore u okviru projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.Trening za STEM trenere/mentore je održan u Sarajevu u dva bloka, prema rasporedu:

  • 1.blok u trajanju od tri dana (13.12.-15.12.2018.godine)
  • 2.blok u trajanju od dva dana (21.12.-22.12.2018.godine).

Program rada obuhvatio je: predstavljanje i analizu dokumenta Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za STEM oblasti, predstavljanje i analizu  ONPP-a za STEM kompetencije sa naglaskom na povezivanje sa sektorima ekonomije zasnovane na znanju, analiza priprema za STEM časove pripremljenih od strane eksperata, predstavljanje projektnog obrasca i analiza STEM projekata, strategije učenja i poučavanja, formativno praćenje, te osnovni andragoški principi. Sve aktivnosti realizovane su kroz interaktivne radionice. Predstavnici Gimnazije Mostar na ovom treningu bile su profesorice: Azra Kurtović, profesorica fizike, Amira Džeko, profesorica hemije i Sanela Sinanagić,profesorica geografije. Mentori će pružiti stručno-savjetodavnu pomoć STEM TIMU u implementaciji STEM pristupa nastavi u Gimnaziji Mostar, koja je ujedno pilot škola ovog projekta.