STEM čas

U utorak, 19. marta, održan je STEM čas za učenike naše škole koji je vodila profesorica Kelly Witter iz Sjedinjenih Američkih Država. Čas je bio na temu čestica koje zagađuju zrak te su učenici imali priliku saznati nove informacije o tim česticama i ispitati zagađenost zraka uz pomoć malih instrumenata koji rade na principu Arduina. Profesorica i učenici su razgovarali o mogućim uzrocima i rješenjima zagađenosti u našem gradu, a učenici su imali zadatak da povežu odgovarajuće slike s najčešćim polutantima u zraku.

Comments are closed