Seminar o suzbijanju etničke segregacije

0
3

U pratnji direktora i zamjenice direktora Gimnazije Mostar, Amina Avdić, Benjamin Selimotić, Jelena Pehar i Marko Golemac, učenici trećeg razreda, prisustvovali su seminaru na Jahorini u periodu od 28. do 30.9.2018. godine. Seminar je održan u organizaciji Vijeća Evrope na temu diskriminacije, stereotipa i predrasuda koje su prisutne kako među mlađom tako i među starijom populacijom u današnje vrijeme. Kroz predavanja, radionice i druge edukativne načine predavači su pokušali uključiti sve učesnike u razgovor, nastojeći im proširiti vidike o različitosti među ljudima.Cjelokupan cilj seminara je poboljšanje kvaliteta obrazovanja u Bosni  Hercegovini kroz suzbijanje etničke segregacije u formalnom obrazovnom sistemu putem primjene antidiskriminatornih pristupa u skladu sa standardima i praksama Vijeća  Evrope. Nema sumnje da je cilj postignut  jer su naši učenici uživali u druženju s vršnjacima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Naravno, slobodno vrijeme su iskoristili  i za obilazak Jahorine i Sarajeva.