Prezentacijske vještine

0
1

Kao i svake godine članovi English Club-a, Gimnazije Mostar ostvaruju izvrsnu suradnju s Američkim kutkom Mostar. Ravnateljica kutka Mostar, Ivana Čuljak- Perić prilagođava prezentacije ponuđene u kutku ukusu i potrebama naših učenika. Tema današnje prezentacije “Kako poboljšati prezentacijske vještine” koju je vodila Ms Leah Pease, šefica ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu, potakla je učenike na aktivno sudjelovanje. Nakon primjera prezentacije i isticanja glavnih odlika uspješnog prezentiranja, učenici su imali dvadeset minuta za pripremu prezentaciju po izboru. Članovi naše sekcije okušali su se u javnom govorništvu i bili jako uspješni prezentirajući o hrani, te potrebama racionalnog korištenja iste.