Knjiga = Život

knjiga2302Knjiga, kao i čovjek, ima svoju sudbinu i svoju historiju. Za nju se kaže da je memorija čovječanstva  i  pojedinih  naroda, memorija  osjećaja, misli, tendencija,  svjetonazora. Knjiga povezuje čitatelja  i pisca, a osim estetskog užitka, ona  je  i neprocjenjivi  izvor znanja –  ona proširuje  naše  horizonte,  obogaćuje  naš emotivni  svijet,  utječe  na  naše  stavove  i  na naš pogled na život.Ovim putem kolektiv Gimnazije Mostar želi da se zahvali Grawe osiguranju d.d. Sarajevo  na izuzetno vrijednoj donaciji školskih lektira i na poboljšanju fonda školske biblioteke. Sigurni smo da će naši učenici uživati u čitanju.

Comments are closed