Glazbena / Muzička

Cilj Muzičke sekcije

Vannastavne aktivnosti u školi su sastavni dio školskog života svakog učenika. Takve aktivnosti obogaćuju školski život, stvaraju mogućnost učenicima da istaknu svoj talenat, a u isto vrijeme im omogućavaju bogato iskustvo, druženja i stvaranje prijateljstava.

Budući da učenici vannastavne aktivnosti biraju slobodnim izborom i to njihovo sudjelovanje u njima je od veće važnosti jer biraju ono što žele , i onu aktivnost koja ima najviše odgovara , prema kojoj imaju naviše sklonosti.

Uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti je važno i zato, što učenik tu provodi svoje slobodno vrijeme, zadovoljava svoje potrebe za zabavom, a posebno potrebu za pripadanjem pa ostaje manja mogućnost da se pojave poteškoće, osjećaj nepripadanja, osjećaj neuspjeha.Za školu su vannastavne aktivnosti značajne jer  se na taj način škola predstavlja u široj društvenoj zajednici. Najvažnije u svemu tome jeste da je uspješan rad učenika u nekoj vannastavnoj aktivnosti po kojoj škola može postati prepoznatljiva.Kroz Muzičku sekciju učenici svjesno pripadaju važnoj vlastitoj socijalizaciji i odgoju što je i vlastiti i društveni cilj.
Cilj rada Muzičke sekcije je da razvija ljubav i interesovanje za muziku koja će im omogućiti da kasnije sa razumijevanjem prate muzičku umjetnost, reproduktivne i stvaralačke sposobnosti, da prate sva društvena dešavanja:  državne praznike, te da njeguju kulturnu baštinu svoje zemlje i pristupaju na što kvalitetniji način muzičkoj umjetnosti.

Vrijeme održavanja Muzičke sekcije je utorak od 19h-20:30h i petkom od 16h do 17:30h.

Voditelj sekcije Amra Dugalić, prof.

Glazbena sekcija

Osnovna zadaća glazbene sekcije je pobuditi zanimanje i ljubav prema pjesmi i zborskom pjevanju. Učenici će na vrijednim glazbenim ostvarenjima kreirati svoj glazbeni, opći i umjetnički okus. Na poseban način pjesma će im biti putokaz da upoznaju i zavole svoju kulturnu baštinu, razviju dijalog, povjerenje i kreativnost u svakodnevnom životu. Rad sekcije odvijat će se jedan školski sat tjedno ili po potrebi više uvježbavanjem prigodnog repertoara.

Voditelj sekcije:Marina Sulić, magistar glazbene umjetnosti

Comments are closed