Dodjela diploma dvojezicna nastava

Polaznici Dvojezičnog frankofonog odjeljenja primili su 12. jula 2018. godine potvrde o uspjehu koje izdaje Ambasada Republike Francuske na kraju četvrtog razreda Dvojezične frankofone nastave, kao i diplome francuskog jezika DELF nivo B1, koje izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske. Diplome je uručila Jasmina Zvonić, rukovoditeljica Ogranka Francuskog instituta u Mostaru i ujedno jedan od predavača na pomenutom programu u ime zamjenika direktora Francuskog instituta u Boni i Hercegovini g. Raida Faure Abu-Zaideha.
Neformalno druženje nakon dodjele je bila prilika da se svršeni maturanti ohrabre da nastave učiti francuski jezik i na univerzitetskom nivou i da koriste pogodnosti Campusa Francea (Državna agencija za pomoć stranim studentima), ali i da se evociraju uspomene na sve aktvnosti tokom pohađanja ovog programa (putovanje u Francusku u okviru školske razmjene i stvaranje trajnih prijateljstava s francuskim vršnjacima, učešća na konkursima umjetničkog stvaralaštva, nastupi na Festivalu frankofonog teatra i brojne druge).

Comments are closed