Aktivni mladi razgovaraju

ldaU sklopu projekta „ Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ debatna sekcija Gimnazije Mostar realizuje aktivnost „Aktivni mladi razgovaraju!!!“. Osnovni cilj aktivnosti jeste da se organiziranjem debate na temu o pravima manjina u lokalnim zajednicama razgovara i da se donesu zaključci o dešavanjima kroz koje prolaze marginalizirane grupe u lokalnoj zajednici.Aktivnost značajno doprinosi kreiranju lokalnih mreža ljudi, mladih aktivista, koji će steći nove vještine koje će im biti od pomoći u organizaciji novih događaja u Gradu Mostaru.Debata će biti održana 14.10.2016.godine u 14 sati, uz prisustvo debatnih sekcija Gimnazije Mostar , Karađoz-begove medrese, i Srednje elektro-tehničke škole u Gimnaziji Mostar u prostorijama Američkog kutka. Teza debate jeste: „ Psihičko zlostavljanje od strane vršnjaka treba tretirati kao i fizičko zlostavljanje“.Aktivnosti se realizuju uz podršku Agencije Lokalne Demokratije Mostar i projekta „ Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ odobrenog u sklopu programa „ Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations“.

Comments are closed