Dan zdravlja

0
2

U petak, 6.aprila, povodom Svjetskog dana zdravlja održano je predavanje za učenike trećih i četvrtih razreda na temu reproduktivnog zdravlja. Predavač je bio bivši učenik Gimnazije Mostar dr. Enio Kapetanović s Odjela za ginekologiju Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić”. Dr. Kapetanović je razgovarao s našim učenicima na temu reproduktivnog zdravlja istakavši važnost pravilnog informiranja mladih i poznavanja vlastitog tijela te promjena na tijelu koje treba na vrijeme da se uoče i liječe jer se samo na taj način možemo ispravno zaštiti od raznih oboljenja. Također, istakao je važnost zdravih stilova života i prevencije rizičnog ponašanja koje najčešće zahvata adolescente i mlade. Naši učenici su pokazali zavidan nivo znanja iz fiziologije čovjeka i pokazali da se brinu o svom zdravlju i žele ga očuvati!