Projekt EU sela

0
1

U petak, 1. prosinca 2017. godine u Španjolskoj sobi u 12 sati održana je prezentacija na temu projekta EU sela. Naši učenici Luka Crnogorac i Sonja-Kjara Perić, predstavnici naše škole u Mreži Vijeća učenika HNŽ/K, govorili su o velikom projektu čiji je inicijator Mreža Savjeta/Vijeća učenika BiH koji bi povezao sve srednjoškolce i mlade u BiH te im približio kulturu i tradiciju država Europske unije. Projekt se planira financirati iz EU fondova, a realizacija bi trebala biti u naredne 2-3 godine. Nazočni učenici pohvalili su ovaj projekt i pokazali zanimanje svojim prijedlozima i idejama.